gototopgototop

Fra Damir Pavić: Nedjeljna razmišljanja

Obiteljska kateheza s Marijom

Duhovna obnova

Vojska Bezgrešne na Brestovskom

Kolumne

Kolumne: fra Ivo Pavić
Kolumne: Marija Trogrlić
Kolumne: dr. Boris Adašević
Kolumne: Saša Jarmanović

Molitve

Biciklistički klub "Sveti Franjo" Brestovsko

KRŠTENJE U DUHU SVETOM (2) Ispis E-mail
Autor: fra Ivo Pavić   
02. listopada 2013.

Bit ćete kršteni Duhom Svetim (Mk 1,8)

Novi život

Krštenje u Duhu Svetom (KDS) je osjetljiva tema i o njoj ne može pisati ni govoriti onaj tko u to ne vjeruje niti onaj tko to iskustvo sam nije doživio1.  Riječ je o novom životu, o novom rođenju, osobnim Duhovima, po kojem spoznajemo i upoznajemo Isusa Krista. Prije KDS Petar je tri puta zatajio Isusa u strahu od Židova, ali nakon što je doživio KDS na Duhove potpuno se promijenio. U svom neustrašivom govoru od "tri minute" obratio je tri tisuće ljudi. U sili Duha Svetoga je činio mnoga znamenja i čudesa u narodu (usp. Dj 8, 4-13). Tako su činili i drugi apostoli (v. Dj 5, 12-14; 8, 4-13). Riječ Božja je gorjela u njihovim srcima kao oganj, a onda je redom palila cijeli svijet. KDS je promijenilo Savla u Pavla. Ta promjena mu je dala veliku snagu i energiju da po svijetu naviješta uskrslog Isusa Krista. To se dogodilo mnogim svecima i vjernicima tijekom povijesti. To se dogodilo i meni i mnogim drugima diljem svijeta.

Rekao bih da se nakon KDS postepeno sve mijenja, ne zna se što će Duh Sveti učiniti s osobom. Jer Duh Sveti počinje voditi tu osobu. Svi koje vodi Duh Božji, sinovi su Božji (Rim 8,14). Po KDS postajemo slični Isusu Kristu. Gospodin tada oslobađa dar Duha Svetoga unutar nas. Duh Sveti se budi i preuzima kontrolu u našem životu. Duh Sveti dolazi na vidljiv način u naš život da možemo donositi Krista ljudima i da Krist može nesmetano djelovati preko nas.

Ponovno osvježenje

Pionir karizmatske katoličke obnove u Njemačkoj N. Baumert2 piše: "Primanje sakramenata krštenja, potvrde i euharistije je normalno i dostupni su svakome tko ih želi primiti. I u ovim sakramentima mi primamo Duha Svetoga ili događa se prvo ulijevanje Duha Svetoga. I dalje nastavlja: Ali doživljavanje svježeg ili novog izlijevanja Duha Svetoga nije normativ – svakome na isti način – kao što su sakramenti". To znači da je svježe izlijevanje Duha Svetoga uvijek nova slobodna inicijativa i milost koja dolazi od Duha Svetoga. Mi možemo moliti za izlijevanje Duha Svetoga, ali o Gospodinu ovisi kako će odgovoriti na ovu molitvu. Ono se ničim ne može iznuditi ili zaslužiti već je čisti dar od Boga. Duh Sveti to čini onako kako on želi. KDS se shvaća kao osobno prihvaćanje milosti koju smo već primili u kršćanskoj inicijaciji i kao primanje sile i snage za osobno služenje u Crkvi i u svijetu. Na taj način se povezujemo s Duhom Svetim, postajemo potpuno ovisni o osobi Duha Svetoga. To je poput pupčane vrpce koja nas spaja s Bogom.

Biti uronjen u Duha Svetoga

Krštenje u Duhu Svetom nije privilegij pojedinaca već je na raspolaganju svim vjernicima. Ono se može usporediti s duhovnom erupcijom. Riječ je o erupciji oduševljenja za Boga koja se budi u nama. Prije nego što sam doživio iskustvo KDS puno sam radio s ljudima, dijelio im savjete, ali sam vidio da nije bilo na njima nikakvih promjena, i dalje su imali problema. Nisam mogao pomoći psovačima, bludnicima, ovisnicima ... Nitko od njih nije ozdravio niti se oslobodio. Zašto? Jer nisam bio kršten u Duhu Svetom. Moje riječi nisu bile pomazane ili nauljane Duhom Svetim. Tek nakon KDS sam shvatio da su imali problema za zlim duhovima koje svojom snagom nisam mogao istjerati. Mi obično želimo rušiti prepreke i rješavati probleme vlastitim snagama, umjesto da pozovemo Duha Svetoga da nam pomogne. "Ne silom niti snagom već Duhom Svetim"! (usp. Zah. 4,6) Biti KDS znači biti uronjen u Duha Svetoga. U ovim izazovnim vremenima u Crkvi i u svijetu postoji velika potreba za svećenicima i laicima koji su vođeni i osnaženi Duhom Svetim. Ne možemo se oslanjati na stare strategije i koristiti zastarjele alatke te iščekivati veliku žetvu. Crkva je često slaba i nedjelotvorna jer njezini članovi nisu KDS i ne vjeruje u nadnaravno. Evanđelje u župama često se naviješta nepotpuno. Danas trebamo više Duha Svetoga.

Novo izlijevanje Duha Svetoga

Nakon što sam iskusio krštenje u Duhu Svetom mislio sam da sam dobio sve potrebne darove za moje svećeničko djelovanje. Međutim, shvatio sam da ponovno trebam moliti za novu snagu, novo izlijevanje Duha Svetoga kao što stoji zapisano u Pismu: "Dok su apostoli molili, potrese se mjesto na kojem bijahu skupljeni. Svi se napuniše Duha Svetoga te neustrašivo počeše navješćivati riječ Božju" (Dj 4, 31).

U citiranom tekstu u Djelima Apostolskim čitamo da je prva kršćanska zajednica u trenutku progona osjetila potrebu molitve Gospodinu da im dadne novu snagu i slobodu za navještanje Evanđelja. U toj zajednici su bili apostoli koji su već primili puninu Duha Svetoga na dan Pedesetnice. Zašto su onda ponovno molili za dar Duha? Odgovor je dao Duh Sveti na njihovu molitvu s darom obnovljene Pedesetnice. "Bilo je prikladno da prvotno izlijevanje Duha bude ponovljeno i osnaženo" (bl. Ivan Pavao II.). Tada sam shvatio da je Duh Sveti već bio prisutan u njima i da se ponovno u njima aktivirao jer je bila nova potreba za apostolski žarom. Duh Sveti je radio u njima na jedan novi način, htio ih učvrstiti u kušnji da ne popuste prijetnjama progonitelja. To je potvrda da je i danas moguće primiti novo izlijevanje Duha Svetoga.


Ispunjenje Duhom Svetim

"Ispunjenje" je riječ kojom se u svetom Pismu obično označava krštenje u Duhu Svetomu. Isus je rekao da je Duh Sveti u nama (v. Iv 14,17), ali i da moramo biti kršteni u Duhu Svetomu. (v. Dj 1,5) To potvrđuje i apostol Pavao pun Duha Svetoga kad kaže: "I ne opijajte se vinom, jer u tome leži propast već se napunite Duhom" (v. Ef 5,18). Tu nije riječ o sugestiji već o zapovijedi, naredbi. Potrebno je biti ispunjen Duhom Svetim da bismo mogli razumjeti Božje kraljevstvo. "Kraljevstvo Božje je među vama" (Lk 17,21); "kraljevstvo se Božje ne sastoji u jelu i piću, nego u pravednosti, miru i radosti po Duhu Svetomu" (Rim, 14,17). Biti kršten u Duhu Svetom znači raditi u životu za Božju slavu i čast a ne za svoju, slijediti Božje planove a ne svoje. Sedmorica đakona bili su ljudi puni Duha Svetoga (v. Dj 6,5). Ne možemo razumjeti kraljevstvo ako nismo ispunjeni Duhom Svetim! Bez Duha Svetoga je nemoguće biti slobodan od grijeha. Uvijek ćemo ponavljati iste grijehe ako Duh Sveti ne bude aktivan i stvaran u životu. On je Duh života. "Grijeh neće vama gospodariti" (Rim 6,14). Ako nismo ispunjeni Duhom Svetim počet ćemo sumnjati. "Neka vam dadne prema bogatstvu svoje slave, da se ojačate u snazi po njegovu Duhu u nutarnjega čovjeka" (Ef 3,16). Duh Sveti donosi Božju prisutnost i silu u naše živote. Samo ako je vjernik ispunjen Duhom Svetim može drugoga osvojiti za Krista. Ono nas osposobljava da idemo k onima koji traže živu vodu Duha Svetoga. Dakle, potpuno je jasno da Duh Sveti može ispuniti one koji ga mole. Stoga pristupimo s vjerom i zamolimo Gospodina da nas ispuni Duhom Svetim.

S krštenjem u Duhu Svetom počinje novi život

Mogu radosno posvjedočiti da je krštenje u Duhu Svetom bila osobna Pedesetnica za moje svećeništvo. Vjerujem da mnogi svećenici koji su uključeni u Obnovu u duhu mogu slično posvjedočiti o obnovi milosti krštenja, krizme, prve pričesti i svećeničkog ređenja. Jedni su stekli novu snagu u navještanju Riječi Božje, drugi su dobili novu svježinu za rad u pastoralu. Svi mogu posvjedočiti da im se život promijenio, da su otkrili svoje osobno zvanje. Ipak, pojedini svećenici još i danas se pitaju što još treba dodati svome svećeništvu, zar nismo već sve primili po svetim sakramentima? Oni često zaboravljaju da tu nije riječ o nečemu što se ponovno prima već o pronalasku ili oživljavanju darova i plodova već dobivenih u sakramentima koji su bili zakočeni zbog neuporabe. Nije riječ samo intelektualnom otkriću koje nosi jednu dublju svijest već o unutarnjem doživljenom iskustvu po kojem se može svjedočiti da se život uistinu promijenio. Riječ je o razdvojnici kako je bilo prije i kako je sada jer počinje jedan novi život. Ovaj pohod Duha Svetoga dolazi isključivo po Božjoj inicijativi, a prima je osoba koja je dostatno duhovno raspoložena. Ono proizvodi sjedinjenje s Bogom koje donosi duhovnu zrelost.


Učinci Krštenja u Duhu Svetomu

Papa Pavao VI. u svom znamenitom govoru održanom na Duhove 1975. u Rimu ovako je opisao učinke krštenja u Duhu Svetom: "Osobni odnos duše s Bogom, vjernost krsnim obećanjima, podrška u molitvi za druge, uvjerenje da čovjek bez Boga ne može ništa učiniti, a da je s Bogom sve moguće, rađa se potreba za slavljenjem i zahvaljivanjem Bogu koji počinje raditi u nama i okolo nas". Jedanput mi je Gospodin pokazao sliku moga života prije i poslije KDS. "Prije KDS moj život bio je poput ustajale bare, a poslije je postao kao bistri izvor koji neprestano žubori”.

Evo i drugih svjedočanstava: Ja sam skoro napustio redovnički život prije krštenja u Duhu Svetomu. Moj poziv i celibat su obnovljeni izljevom Duha Svetoga. Doživio sam duboku opipljivu Božju ljubav. Ta ljubav mi je otvorila oči i srce. Spoznao sam da je Bog moj nježni Otac koji se brine za mene. Isus je postao živ u mome životu. On je postao moj Prijatelj. Od tada imam novi odnos s Duhom Svetim. Najedanput mi se javila žeđ i glad za Božjom Riječju, za čitanjem i razumijevanjem Biblije3. Promijenio se moj odnos prema sakramentima. Oni su postali živi. Postao sam nježniji, osjetljiviji, bolji, strpljiviji. Postao sam svjestan svojih grijeha i svojih slabosti. Vidio sam stvari koje prije nisam vidio. Gospodin je ozdravio neke moje unutarnje rane. Kroz KDS Gospodin me iznutra iscijelio, on je izvadio ono što nije dobro iz mene i stavio u mene ono što je dobro. Osjetio sam da me Duh Sveti potiče da činimo stvari koje inače ne bih učinio. Promijenio se moj odnos prema Crkvi i molitvi. Počeo sam tražiti svoje mjesto u Crkvi. Molitva mi je postala radosni razgovor s Ocem, Sinom i Duhom Svetim. Molitva mi je postala istinski dijalog ljubavi. Osjetio sam prisutnost zla i zloga u svijetu i kako ga pobijediti s Isusom. U meni su se probudile karizme Duha Svetoga. Nakon KDS sam postao duhovniji. Isus Krist je došao na prvo mjesto u mom životu. Sada kada govorim o Isusu drugi postaju vjernici. Moje Ja je skinuto s prijestolja. Vlastiti interesi su sada pod Božjim nadzorom i u skladu s Božjom voljom. Nakon doživljaja KDS počeo sam svjedočiti svoju vjeru.

Moli se Mariji, Bezgrešnoj Zaručnici Duha Svetoga, da te ispuni Duhom Svetim.

dr. fra Ivo Pavić1 Mnogi svećenici ne mogu razumjeti svoje vjernike koji su doživjeli krštenje u Duhu Svetom, tako da dolazi do međusobnog nesporazuma. Župnici često napadaju, a ništa o tome ne znaju. Kad bi svećenici doživjeli ovo iskustvo oni bi na taj način mogli razumjeli svoje vjernike. Ne bi ih smatrati fanaticima ili čudacima.

2 Isusovac dr. Norbert Baumert je professor na Philosophisch-Theologischen Hochschule St. Georgen u Frankfurtu. Imao je dvadeset i pet godina kada je imao iskustvo Boga (1957. godine), kada je svjesno iskusio i doživio prisutnost Duha Svetoga, na jedan sasvim nov način, što mu je do tada bilo potpuno nepoznato.

3 Jedan mi je vjernik rekao da je nakon krštenja u Duhu Svetom četiri večeri spavao s Biblijom na prsima.

 
Povezani članci :

» KRŠTENJE U DUHU SVETOM (3)

Bit ćete kršteni Duhom Svetim (Dj 1,5)Pronaći Duha SvetogaPočetkom devetnaestog stoljeća u Perzijskom zaljevu pronađena je nafta koja je postala izvor svjetlosti, sreće, moći i zdravlja za siromašne Arape -  nomade. Prije toga su bijedno i...

» Piercing - da ili ne

UvodUmjetnost ukrašavanja ljudskog tijela piercingom i postala je toliko popularna u posljednjih nekoliko godina da je teško prošetati ulicom, otići u trgovački centar, crkvu ili gledati televiziju, a da ne vidite nekoga tko ima na sebi...

» Tetovaža – oprez

Svaki dan susrećemo osobe s tetovažom. Ona je rasprostranjena širom svijeta. U dalekoj prošlosti spominje se tetovaža već kod barbarskih afričkih i indijanskih plemena. Pored pripadnika plemena, i stari Grci i Rimljani ukrašavali su svoje...

» Krštenje u Duhu Svetom

(uz blagdan Duhova) Živi susret s BogomKrštenje u Duhu Svetom (KDS) je ključ brzog širenja Katoličke karizmatske obnove (KKO) u svijetu. Danas postoji više od 125 milijuna registriranih katolika u 235 zemalja koji su svjesno iskusili KDS....

» Vjera i molitva

I. Vjera je dar Božji Vjera je način življenja s Gospodinom. Primili smo je besplatno na krštenju kao čisti dar. Bog nam je dao vjeru da mu se možemo približiti, da ga možemo upoznati i ljubiti. U vjeri je potrebno svakodnevno rasti kao što...

» Pet koraka do ozdravljenja (I. dio)

Što vjernik treba činiti kad se razboli? U nastavku donosimo pet koraka koje bismo trebali učiniti da ozdravimo.I. Bog daruje zdravljeKad nastupi bolest prvi korak jest taj da se okrenemo Bogu i da ga zamolimo da nas ozdravi. U knjizi Izlaska Bog...

» Kršćanski identitet (I. dio)

I. Osobno obraćenjeObraćenje je temeljna poruka Novoga zavjeta. Na početku svoga javnoga djelovanja, prve Isusove riječi bile su: "Obratite se i vjerujte Evanđelju!" (Mk 1,5). Katekizam Katoličke crkve kaže: "Obraćenje je Božje djelo u...

Hvaljen Isus i Marija!

Poštovani posjetitelji,

dobro došli na službenu stranicu Župe Rođenja BDM Brestovsko.

Ovim putem našim župljanima i svim ljudima dobre volje želimo približiti život naše župne zajednice, prenositi poruku Evanđelja i posredovati kršćanske vrednote.

Mir i dobro!

Cjelodnevno klanjanje

Samostan Svete Klare

Klarise na Brestovskom

Poveznice

Duhovna poezija

Katekizam Katoličke Crkve

Pregled članaka

Svetac mjeseca

Svetac mjeseca


Katolički kalendar

Katolički kalendar 2016.

Najčitanije

Najnoviji prilozi

Foto albumi

Klikni za foto albume

2012-2016 © Župa Rođenja Blažene Djevice Marije - Brestovsko