gototopgototop

Fra Damir Pavić: Nedjeljna razmišljanja

Obiteljska kateheza s Marijom

Duhovna obnova

Vojska Bezgrešne na Brestovskom

Kolumne

Kolumne: fra Ivo Pavić
Kolumne: Marija Trogrlić
Kolumne: dr. Boris Adašević
Kolumne: Saša Jarmanović

Molitve

Biciklistički klub "Sveti Franjo" Brestovsko

Nedjeljnja misna čitanja - 23.7.2017. Ispis E-mail
Autor: fra Ilija Jurić   
24. srpnja 2017.

Kratki komentar uz prvo čitanje

Nije pravednik čovjek koji gleda koliko se uzdigao nad grešnika, već je to čovjek koji je u svojoj biti čovječan. On u tome oponaša samoga Boga koji je bio blag i strpljiv sa svim protivnicima svoga naroda.

Čitanje Knjige Mudrosti ( Mudr 12,13.16-19)

Osim tebe, Bože, nema Boga koji se brine za sve da bi mu morao dokazati kako ne sudiš krivo. Jer moć je tvoja načelo pravice tvoje i jer svime vladaš, možeš i sve poštedjeti. Jakost svoju pokazuješ samo onda kad ljudi ne vjeruju u puninu tvoje moći i kažnjavaš drskost onih koji je spoznaše. Ti, silni gospodaru, sudiš blago i upravljaš nama s velikom pažnjom jer kad god hoćeš, moć ti je pri ruci. A takvim si djelima narod svoj poučio da pravednik ima biti čovječan; podario si sinovima svojim dobru nadu jer daješ pokajanje za grijehe.

Riječ Gospodnja.

Otpjevni psalam (Ps 86,5-6.9-10.15-16a)

Pripjev: Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš.

Ti si, Gospodine, dobar i rado praštaš,

pun si ljubavi prema svima koji te zazivaju.

Slušaj, Gospodine, molitvu moju

i pazi na glas vapaja mog.

Svi narodi što ih stvori doći će

i klanjat se tebi, Gospodine,

i slavit će ime tvoje.

Jer ti si velik i činiš čudesa:

ti si jedini Bog.

No ti si, Gospodine Bože, milosrdan i blag,

spor na srdžbu – sama ljubav i vjernost.

Pogledaj na me i smiluj se meni;

daj svome sluzi snage svoje!

 

Komentar uz drugo čitanje

Ako bismo imali vjere i nade, a Duha ne bismo imali, bili bismo slabi i nemoćni. Jedino nam je ta snaga kadra pomoći da usvojimo Božje poglede i njegove stavove.

Čitanje Poslanice svetoga Pavla apostola Rimljanima (Rim 8,26-27)

Braćo! Duh potpomaže našu nemoć. Doista ne znamo što da molimo kako valja,

ali se sâm Duh za nas zauzima neizrecivim uzdasima.

A Onaj koji proniče srca zna koja je želja Duha – da se on po Božju zauzima za svete.

Riječ Gospodnja.

 

Pjesma prije Evanđelja (usp. Mt 11,25)

Blagoslovljen da si, Oče, Gospodaru neba i zemlje,

što si otajstva Kraljevstva objavio malenima.

 

Komentar uz Evanđelje

Jedino Bog sudi ljudska srca. Svi smo mi nestrpljivi. Prispodoba o kukolju najbolja je osuda naših prdrasuda. Radije iskoristimo sadašnji trenutak, donosimo plodove a Onome koji pozna ljudsko srce prepustimo da sudi ljude.

Čitanje svetog Evanđelja po Mateju (Mt 13,24-43)

U ono vrijeme: Iznese Isus narodu drugu prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek posije dobro sjeme na svojoj njivi. Dok su njegovi ljudi spavali, dođe njegov neprijatelj, posije posred žita kukolj i ode. Kad usjev uzraste i isklasa, tada se pokaza i kukolj. Sluge pristupe domaćinu pa mu reknu: ‘Gospodaru, nisi li ti dobro sjeme posijao na svojoj njivi? Odakle onda kukolj?’ On im odgovori: ‘Neprijatelj čovjek to učini.’ Nato mu sluge kažu: ‘Hoćeš li, dakle, da odemo pa da ga pokupimo?’ A on reče: ‘Ne! Da ne biste sabirući kukolj iščupali zajedno s njim i pšenicu. Pustite nek oboje raste do žetve. U vrijeme žetve reći ću žeteocima: Pokupite najprije kukolj i svežite ga u snopove da se spali, a žito skupite u moju žitnicu.’« I drugo im prispodobu iznese: »Kraljevstvo je nebesko kao kad čovjek uze gorušičino zrno i posija ga na svojoj njivi. Ono je doduše najmanje od svega sjemenja, ali kad uzraste, veće je od svega povrća. Razvije se u stablo te dolaze ptice nebeske i gnijezde mu se po granama.« I drugu im kaza prispodobu: »Kraljevstvo je nebesko kao kad žena uze kvasac i zamijesi ga u tri mjere brašna dok sve ne uskisne.« Sve je to Isus mnoštvu zborio u prispodobama. I ništa im nije zborio bez prispodoba – da se ispuni što je rečeno po proroku: Otvorit ću u prispodobama usta svoja, iznijet ću što je sakriveno od postanka svijeta.Tada otpusti mnoštvo i uđe u kuću. Pristupe mu učenici govoreći: »Razjasni nam prispodobu o kukolju na njivi.« On odgovori: »Sijač dobroga sjemena jest Sin Čovječji. Njiva je svijet. Dobro sjeme sinovi su Kraljevstva, a kukolj sinovi Zloga. Neprijatelj koji ga posija jest đavao. Žetva je svršetak svijeta, a žeteoci anđeli. Kao što se kukolj sabire i ognjem sažiže, tako će biti na svršetku svijeta. Sin će Čovječji poslati svoje anđele da pokupe iz njegova kraljevstva sve zavodnike i bezakonike i bace ih u peć ognjenu, gdje će biti plač i škrgut zubi. Tada će pravednici zasjati poput sunca u kraljevstvu Oca svojega.« »Tko ima uši, neka čuje!«

Riječ Gospodnja.

 

Hvaljen Isus i Marija!

Poštovani posjetitelji,

dobro došli na službenu stranicu Župe Rođenja BDM Brestovsko.

Ovim putem našim župljanima i svim ljudima dobre volje želimo približiti život naše župne zajednice, prenositi poruku Evanđelja i posredovati kršćanske vrednote.

Mir i dobro!

Cjelodnevno klanjanje

Samostan Svete Klare

Klarise na Brestovskom

Poveznice

Duhovna poezija

Katekizam Katoličke Crkve

Pregled članaka

Svetac mjeseca

Svetac mjeseca


Katolički kalendar

Katolički kalendar 2016.

Najčitanije

Najnoviji prilozi

Foto albumi

Klikni za foto albume

2012-2016 © Župa Rođenja Blažene Djevice Marije - Brestovsko